Kerkbezoek ‘beperkt’ weer mogelijk

Kerkbezoek beperkt weer mogelijk 

Sinds zondag 9 mei zijn er weer een beperkt aantal mensen toegestaan om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Wekelijks nodigen we de helft van het alfabet uit.

Uiteraard gebeurd dit alles met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.