,

Liturgie

Elke week wordt er voor de komende dienst een liturgie gemaakt.. Hieronder staan links naar de pdf-varianten van de laatste liturgieën.

Stichting de Overbrugging zoekt dringend versterking

Dringend versterking gezocht

Sinds haar oprichting in 2004 is de visie van Stichting de Overbrugging:

Mensen een plek geven ter overbrugging naar structuur in hun leven en er te zijn als er (bijna) niemand meer voor hen is, gedreven door de Liefde van Jezus Christus.

Dit betekent dat wij ons al twintig jaar inzetten voor de inwoners van de Hoeksche Waard jong en oud die door allerlei omstandigheden zijn vastgelopen in zijn of haar leven.

Dankzij de Zegen van onze Heer en Heiland kunnen wij vaststellen dat wij al heel wat mensen succesvol zagen uitstromen. Zij mochten en konden hun plaats weer innemen binnen de samenleving.

Mede met het oog op de aankomende decentralisatie in 2026 binnen de zorg, wat zal betekenen dat ons werk zeker uitgebreid zal worden zijn wij dringend op zoek naar een aantal mensen zowel mannen als vrouwen die ons team willen versterken:

– Gemotiveerde Facilitair bestuurder/ manager.

– Winkelbestuurder.

– Onderhoudsmanager.

– Vrijwilligers voor de kringloopwinkel, chauffeur voor de expeditie.

– Schoonmakers voor de winkel. (Ongeveer 2 – 4 uur per week)

Overweegt u ons te willen helpen, maar u wilt meer weten of wenst u een gesprek? Neem dan contact op met onze secretaris; mevrouw M. van der Velden, secretaris@deoverbrugging.nl

Laten wij vanuit onze Bijbelse opdracht samen dit belangrijke werk in standhouden.

Heel veel dank,

Arie van Pelt

Voorzitter

,

In Eendracht

IN EENDRACHT is het maandelijkse informatieblad van de Eendrachtskerk. Dit blad wordt voornamelijk via e-mail verspreid onder de gemeenteleden, bij degenen waarvan geen e-mailadres bekend is wordt dit blad thuis bezorgd. Om een versie te lezen klikken op de link van de betreffende versie van dit jaar:  

Goedemiddag

U heeft zojuist In Eendracht ontvangen voor juli/augustus 2024. Onderaan wordt vermeld dat u mij kunt mailen of u In Eendracht nog digitaal wilt ontvangen. Dit is niet juist, het is de bedoeling dat u mij een bericht stuurt als u hem niet meer digitaal wilt ontvangen. Uiteraard ligt de papieren versie a.s. zondag weer in de kerk.

Hartelijke groet

Teuny v.d. Giesen

,

RealTime jongerenavond

Beste predikant, jeugdwerker, scriba, kerkenraadslid, betrokkene,

Volgende week zaterdag, D.V. 25 mei 2024, hopen we de laatste RealTime
jongerenavond te houden van het seizoen 2023-2024. Dit keer komt ds.
A.L. Molenaar uit Bruinisse spreken. Hij zal spreken over ‘God en het
lijden’. Dagelijks worden wij geconfronteerd met lijden om ons heen.
Lijden maken we van dichtbij mee, maar ook ver weg. Hoeveel oorlogen
woeden er op dit moment en hoeveel rampen vinden er plaats met
tientallen slachtoffers? Lijden kan ons ook persoonlijk raken. Wat wil
God hiermee zeggen? Dominee Molenaar zal ons ook lessen uit de Bijbel
meegeven hoe we moeten omgaan met lijden.

Deze avond wordt gehouden in de CGK Middelharnis, Hoflaan 41 in
Middelharnis. De inloop is vanaf 19.15 uur, we gaan starten om 19.45
uur. De avond staat in het teken van Woord, zingen en ontmoeting met
elkaar. Wilt u deze avond weer onder de aandacht brengen in uw
samenkomst aanstaande zondag, in kerkbladen, via groepsappen,
enzovoorts. U weet hoe u uw jongeren kunt bereiken. God werkt tijdens
deze jongerenavonden, dat gunt u uw jongere toch ook? Ze zijn van harte
welkom!

Met vriendelijke groet,

Albert Leijdens
Secretaris RealTime GO


www.realtime-go.nl
info@realtime-go.nl
F RealTime Jongerenavonden Goeree Overflakkee
https://www.instagram.com/realtimejongerenavonden/
T 06-18875131

Kerkelijk kopieerwerk

Hier een bericht voor iedereen die weleens kerkelijk kopieerwerk bij mij aanleverde en wat ik dan vermenigvuldigde op de machine van de CVK ( College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zuid Beijerland ).

Nu is er een eind gekomen aan het lease contract van de huidige machine en er moet een nieuw contract afgesloten worden voor een nieuwe machine, maar daarvan is de prijs per afdruk te hoog. Mede omdat er veel minder werk is dan vroeger door de beamer in de kerk en door meer digitale verzending.

Het CVK heeft nu besloten om geen nieuwe machine meer te leasen en alles door een commerciële drukker te laten verzorgen.

Alles wat kerkelijk drukwerk is gaat via CVK. Uw opdrachten nu sturen naar: Kerkrentmeesters@eendrachtskerk.nl

Zo komt er op 1 augustus een einde aan mijn vrijwilligerswerk na 33 en een half jaar, wat ik met veel plezier heb gedaan.

Met vriendelijke groet van Leen Naaktgeboren.

,

Bijeenkomst rondom middelengebruik en mentale welzijn bij jongeren

Zoals eerder gecommuniceerd organiseert de ChristenUnie Hoeksche Waard op D.V. woensdagavond 17 april a.s. een bijeenkomst rondom middelengebruik en mentale welzijn bij jongeren.

Vanuit de ChristenUnie maken we ons zorgen over deze onderwerpen en willen hier zoveel mogelijk aandacht voor. Juist ook binnen kerken, waar in deze gemeente nog relatief veel jongeren betrokken zijn, om onze jongeren goed toe te kunnen rusten.

Deze avond verzorgd onder andere Stichting Chris en Voorkom! een interactief programma met betrekking tot het mentale welzijn van jongeren en dit in relatie tot middelengebruik.

Wij hopen zoveel mogelijk jeugdwerkers en kerkelijk vertegenwoordigers te mogen ontmoeten op D.V. 17 april a.s.

Locatie Gemeentehuis te Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-Beijerland.

Programma van de avond:

19:30 uur: Inloop met koffie/thee.

20:00 uur: Opening door Alma Vervelde, fractievoorzitter ChristenUnie Hoeksche Waard

20:15 uur: Korte toelichting door Jurrian Hensen waarom deze avond georganiseerd wordt.

20:20 uur: Interactieve presentatie Stichting Chris en Voorkom!

21:30 uur: Informeel napraten onder het genot van een drankje.

22:00 uur: Einde programma

Actuele ontwikkelingen binnen de EO

Een paar keer per jaar stuurt de EO een update over actuele ontwikkelingen binnen de EO die interessant kunnen zijn om te gebruiken in de kerk. Bijvoorbeeld voor kringen, jeugdgroepen, jongvolwassenen-groepen, kinderwerk en (pre)marriage courses.

In deze mail introduceert de EO twee nieuwe podcasts, handige materialen, een documentaire over de zoektocht van BEAM-redacteur Wilke Stuij én praten we u bij over het grootste christelijke jongerenevent van Nederland, de EO-Jongerendag.

,

Terugblik op 11 april 2024, de wijkavond van wijken 3 en 4

Om 16.00u kwamen de eerste mensen binnen en kregen een kopje koffie met wat lekkers. Nadat iedereen binnen was die mee wilde doen aan de activiteit opende Ria de middag met 1 Korintiërs 12: Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus.  Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden.

Daarna zetten we onze creativiteit in door op papier een omtrek van onze hand te maken en deze te versieren. Na het versieren verzamelde werden de handen verzameld en plakte Paula deze handen op een papieren boom om zo te laten zien dat we met elkaar één geheel vormen.

Deze boom kunt u zondag 14 april 2024 zijn tijdens de dienst.

In een gezellige en ontspannen sfeer kwamen er steeds meer mensen binnen en uiteindelijk gingen we met ruim 40 volwassenen en 6 kinderen pannenkoeken eten wat, zoals een van de aanwezigen het verwoordde, echt als verbinding voelde.

Hieronder een kleine sfeerimpressie

,

Musical: Jezus leeft

,

Kerk in het Dorp: Energie

Aanstaande donderdagavond 04-04 om 20:00 uur is de volgende presentatie in het kader van Kerk in het Dorp zijn. Dit keer over het onderwerp Energie. Jan Wegman neemt ons mee in de werking van de energie markt en alle uitdagingen die zich daar momenteel allemaal in voor doen. Hij zal ons ook een vergezicht geven over de veranderingen die de komende jaren in de energie markt en de energie beprijzing plaats zullen vinden.
Nodig svp ook mensen uit jullie eigen kennissen kring uit.