Inloop / koffieochtend

Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met een inloop/koffieochtend. Op dat moment zaten we met elkaar nog midden in de coronapandemie. Vele ouderen zaten sinds het voorjaar veel alleen thuis. En de Ark bood de mogelijkheid om met meer mensen bij elkaar te komen.

Ook de breiclub van het dorp sloot zich aan. Op dat moment kon zij vanwege het gebrek aan ruimte, namelijk niet terecht in de bibliotheek. De benodigde anderhalve meter kon in de bibliotheek niet gehandhaafd worden. De eerste ochtenden in september 2020 werden druk bezocht, er was koffie, thee en er werd volop gehandwerkt en het was heel gezellig. Toen in het najaar de coronabesmettingen weer toenamen, moesten we er helaas mee stoppen.

Vanaf 7 juli jl zijn we met een herstart begonnen Deze keer was de breiclub niet van de partij. Na een aarzelend begin kunnen we ons nu verheugen over een aantal vaste bezoekers. Per ochtend zijn er 2 gastvrouwen/heren aanwezig. Op dit momentzijn er in totaal negen gastvrouwen/heren, die bij toerbeurt van de partij zijn. Het zijn enthousiaste gemeenteleden, onze 4 wijkouderlingen en onze dominee en pastor. Allemaal vinden ze het belangrijk dat de kerk een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en zich ook gezien weten.

Gastvrouw Margriet: Als ik niet in de organisatie zat, zou ik toch elke woensdag komen.

Samenvattend is de bedoeling van deze ochtenden om gezellig samen te zijn.

In de toekomst willen we ook wat spelletjes neerleggen, waaronder een sjoelbak, om zo voor ieder wat wils te bieden.

 

Sinds kort is het tijdens de koffieochtend ook mogelijk om via de Ark, de kerk binnen te gaan. Om daar een moment stil te zijn, te bidden, te mediteren of om heel gewoon een kijkje te nemen

 

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is de Ark open!!

Iedereen is welkom, van jong tot oud, man of vrouw, wonend in Zuid-Beijerland of omstreken.

Ook kunt u, jij opgehaald worden, 1 telefoontje is voldoende(naar Ria de Groot 0633586075)

Wij verheugen ons op uw komst.

 

Het inloopteam,

Antje, Bieneke, Gerrit, Peter, Lia, Jolanda, Anita, Margriet en Ria