Heeft u al bijgedragen aan de actie WINTERMAATJES?

Met de actie wintermaatjes wordt geld ingezameld voor mensen die in deze tijd een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vorige week zijn hiervoor bijna 1.800 brieven huis aan huis bezorgd in Zuid-Beijerland e.o.. Tot nu toe heeft ca 2% hier op gereageerd en zijn er 37 donaties binnengekomen, goed voor een bedrag van €6.870,=.

Als u nog niet heeft bijgedragen hopen wij dat we uw donatie nog tegemoet kunnen zien op rekeningnummer NL18 RABO 0373 7337 47 van onder vermelding van WINTERMAATJES