Groene Kerkenactie

Groene Kerkenactie

Sinds kort hebben wij ons als Eendrachtskerk ook aangesloten bij het initiatief Groene Kerkenactie.

De Groene Kerkenactie is een initiatief waarmee we heel concreet handen en voeten willen geven aan De kerk als groene gemeenschap.

Miljoenen gelovigen binnen de vele kerken in onze land kunnen namelijk echt het verschil maken als zij opnieuw invulling geven aan die Bijbelse opdracht: goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

We zullen u in toekomst via de In Eendracht of via onze website op de hoogte houden van de initiatieven die we in dit kader zullen gaan ontplooien.