De pastoraal ouderling

Op 30 oktober 2022 was er een kerkproeverij in de Eendrachtskerk. Elk gemeentelid werd opgeroepen om iemand uit te nodigen voor deze proeverij: om kennis of om opnieuw kennis te maken met de kerk en de kerkdienst. Het kan je iets goeds brengen.

Tijdens de kerkdienst werden de taken die vervuld worden door diverse commissies door één van de leden voor het voetlicht gebracht. Daarbij werd een symbool op een tafel gezet.

Er zijn nogal wat vrijwilligers actief in de diverse commissies!

Eén ervan is de pastoraal ouderling.

Hij/zij houdt contact met de kerkelijke gemeente en kijkt om naar het wel en wee van gemeenteleden d.m.v. bezoekjes, een kaartje, een bloemengroet, enz., maar probeert ook om te zien naar dorpsgenoten: wat speelt er in het dorp, wat houdt mensen bezig.  Hij/zij houdt hierover contact met de predikant en de predikant-pastor. Ook zij bezoeken regelmatig mensen thuis of in een woon-zorg-centrum of in een ziekenhuis.

Er zijn er vier pastoraal wijkouderlingen: Ben Heuser, Lia Stolk, Ria de Groot en ondergetekende. Het dorp is daarom verdeeld in vier wijken met elk een pastoraal ouderling en een diaken. De pastoraal ouderling wordt ook wel wijkouderling genoemd.

Daarnaast heeft elke wijkouderling een groepje wijkmedewerkers, die de ogen en oren zijn voor de ouderling. Samen vormen zij het wijkteam. Het wijkteam houdt elkaar op de hoogte van het wel en wee m.b.v. een groepsapp. Zij bezoeken soms mensen en verrichten hand- en spandiensten. Eens per jaar verzorgen ze een gezellige wijkavond. De ouderlingen vergaderen maandelijks in de kerkenraad. Dat is het bestuur van onze kerk. Samen met de predikant, diakenen en kerkrentmeesters zorgen zij voor de Eendrachtskerk, in de breedste zin van het woord.

 

Daarom is het symbool voor pastoraal ouderling een open hand.

Naschrift

N.a.v. het artikel van oktober 2021, waarin ik schreef over de Amerikaanse artiest Nightbird, die leed aan  kanker in een ver gevorderd stadium, en een overtuigende boodschap had op het podium van America’s got talent: “You can’t wait until life isn’t hard anymore, before you decide to be happy” (Je kunt niet wachten totdat het leven niet meer moeilijk is, voordat je besluit gelukkig te zijn). Uiteindelijk is ze aan de gevolgen van haar ziekte op 19 februari 2022 overleden.

 

Gerrit Boon