,

Presentatie Landbouw, consumptie en duurzaamheid

donderdag 26 januari 2023, De Ark – Zuid-Beijerland

In ons nieuwe beleidsplan wordt heel nadrukkelijk gesteld dat wij als kerk willen bijdragen aan de verbondenheid in ons dorp Zuid-Beijerland. In onze activiteiten willen we meer aansluiting zoeken bij ook niet kerkelijke dorpsgenoten. De gemeente verlegt als het ware de focus van binnen naar buiten. We kijken wat er in onze omgeving speelt en hoe de kerk daarin haar eigen rol kan vervullen. Bijvoorbeeld als plek waar reflectie, zingeving, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen.

Voorbeelden hiervan zijn de actie wintermaatjes actie (waarin we concreet aan de slag zijn met zorg voor onze medemensen in het dorp), deelname aan het initiatief Groene kerken (waarin we gaan werken aan een groenere kerk, een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag met dat wat ouderwetse woord: rentmeesterschap.

Dit initiatief van “kerk in het dorp zijn” werd voortgezet met een presentatie van een van onze Bio boeren Arian de Jong over Landbouw, Consumptie en Duurzaamheid. In de huidige tijd en ook in een landelijke omgeving als Zuid-Beijerland is dit natuurlijk een heel actueel onderwerp.

Tijdens deze avond werd er meer gedetailleerde informatie gegeven met als doel kennisvergroting, meningsvorming, gesprekstof en mogelijk (een kleine) gedragsverandering. Want gedrag is de belangrijkste knop waaraan gedraaid kan worden als we daadwerkelijk iets zouden willen veranderen. Waarschijnlijk zijn er niet veel mensen meer zijn die niet inzien dat er op vele vlakken sprake is van een disbalans tussen mens en natuur.

Deze avond werd met bijna 40 mensen goed bezocht. Dit waren niet alleen mensen uit het dorp met een agrarische en/of een religieuze achtergrond maar ongeveer een kwart was niet religieus of kwam van buiten het dorp.

Aan het eind van de avond kon de conclusie getrokken worden dat:

  • De disbalans niet alleen ontstaat door de landbouw en dat deze de disbalans dus ook niet alleen op kan lossen;
  • Biologische landbouw eraan kan bijdragen dat er weer iets meer balans zou kunnen gaan ontstaan.