Vacature Kerkelijk werker

Breng jij licht in het duister?
De Eendrachtskerk is op zoek naar een ouderen pastor!

Klik op de afbeelding hieronder voor de gehele vacature tekst.

 

kerkelijk werker 2021 ( definintief)

Orgelbespeling 2 januari Adri Poortvliet

Klik op de afbeelding hieronder voor het programma van de orgelbespeling van 2 januari door Adri Poortvliet.

 

 

Orgelbespeling Eendrahtskerk 2 januari 2022

 

 

‘In Eendracht’

Klik op de onderstaande link voor de volledige versie van het informatieblad ‘In Eendracht’.

IE nr 12 december 2021

Johan de Heer zangdienst

‘In Eendracht’

Klik op de onderstaande link voor de volledige versie van het informatieblad ‘In Eendracht’.

IE nr 11 november 2021

Optimisme optima forma

Ik kijk zo af en toe wel eens op Youtube naar de audities van America ’s got talent.

Deze zomer zag ik een jongedame met een opmerkelijk verhaal.

Ze heet Jane Marczewski, artiestennaam Nightbirde. Bij haar introductie aan de jury vertelde ze dat ze kanker had aan haar longen, ruggengraat en lever. Desondanks straalde ze een indrukwekkende positiviteit uit, die oversloeg op publiek en jury: “Ik ben zoveel meer dan de slechte dingen die mij overkomen”.

Tijdens een slapeloze nacht, schreef ze het lied It’s OK, wat ze heel ingetogen zong voor het publiek. Een staande ovatie was haar beloning.

In het gesprek wat daarna volgde, zei ze een zin die mij diep trof:

“You can’t wait until life isn’t hard anymore, before you decide to be happy” (Je kunt niet wachten totdat het leven niet meer moeilijk is, voordat je besluit gelukkig te zijn).

Ik denk dat dit een zeer inspirerende boodschap is voor elk mens, die in een verdrietige of moeilijke situatie verkeert of als problemen je dreigen op te slokken. Mij heeft het in ieder geval aan het denken gezet.

Zelf zien? https://www.youtube.com/watch?v=CZJvBfoHDk0&t=1s

Gerrit Boon

Inloop / koffieochtend

Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met een inloop/koffieochtend. Op dat moment zaten we met elkaar nog midden in de coronapandemie. Vele ouderen zaten sinds het voorjaar veel alleen thuis. En de Ark bood de mogelijkheid om met meer mensen bij elkaar te komen.

Ook de breiclub van het dorp sloot zich aan. Op dat moment kon zij vanwege het gebrek aan ruimte, namelijk niet terecht in de bibliotheek. De benodigde anderhalve meter kon in de bibliotheek niet gehandhaafd worden. De eerste ochtenden in september 2020 werden druk bezocht, er was koffie, thee en er werd volop gehandwerkt en het was heel gezellig. Toen in het najaar de coronabesmettingen weer toenamen, moesten we er helaas mee stoppen.

Vanaf 7 juli jl zijn we met een herstart begonnen Deze keer was de breiclub niet van de partij. Na een aarzelend begin kunnen we ons nu verheugen over een aantal vaste bezoekers. Per ochtend zijn er 2 gastvrouwen/heren aanwezig. Op dit momentzijn er in totaal negen gastvrouwen/heren, die bij toerbeurt van de partij zijn. Het zijn enthousiaste gemeenteleden, onze 4 wijkouderlingen en onze dominee en pastor. Allemaal vinden ze het belangrijk dat de kerk een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en zich ook gezien weten.

Gastvrouw Margriet: Als ik niet in de organisatie zat, zou ik toch elke woensdag komen.

Samenvattend is de bedoeling van deze ochtenden om gezellig samen te zijn.

In de toekomst willen we ook wat spelletjes neerleggen, waaronder een sjoelbak, om zo voor ieder wat wils te bieden.

 

Sinds kort is het tijdens de koffieochtend ook mogelijk om via de Ark, de kerk binnen te gaan. Om daar een moment stil te zijn, te bidden, te mediteren of om heel gewoon een kijkje te nemen

 

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is de Ark open!!

Iedereen is welkom, van jong tot oud, man of vrouw, wonend in Zuid-Beijerland of omstreken.

Ook kunt u, jij opgehaald worden, 1 telefoontje is voldoende(naar Ria de Groot 0633586075)

Wij verheugen ons op uw komst.

 

Het inloopteam,

Antje, Bieneke, Gerrit, Peter, Lia, Jolanda, Anita, Margriet en Ria

 

 

 

‘In Eendracht’

Klik op de onderstaande link voor de volledige versie van het informatieblad ´In Eendracht´.

IE nr 9 september 2021 (1)

Diaconale activiteiten

Het is sinds maart 2020 een uitdaging om diaconaal bezig te zijn. Toch hebben we als plaatselijke diaconie geprobeerd met de maatregelen in ons achterhoofd om diaconie te zijn in de breedste zin van het woord.

Onderstaand kunt u lezen waar we ons als diaconie op het gebied van armoedebestrijding zoal mee bezig houden, vooral op plaatselijk niveau, maar zeker ook wereldwijd.

Vanuit de PKN is volop aandacht voor armoedebestrijding door Kerk in Actie. Regelmatig doen we in Zuid-Beijerland mee aan één van de suggesties die aangedragen wordt door Kerk in Actie. Denk aan de actie Vakantietas (in samenwerking met de Voedselbank), gezinnen met vakantie laten gaan, kerstpakketten voor de sociale minima (in samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard), maar ook letterlijk, in de vorm van fysiek hulp bij het inrichten van een huis of bijdragen in de kosten voor het aanschaffen van een koelkast of wasmachine.

Standpunt Protestantse Kerk Armoede

Ieder mens telt, omdat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Vanuit dat geloof en vertrouwen voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.

Jezus zelf heeft laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Feiten en cijfers armoede

Wereldwijd leven 115 miljoen mensen in extreme armoede
· In Nederland leven iets meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend al ten minste vier jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking).
· Er zijn veel gezinnen die structureel onder de armoedegrens leven: het gaat in Nederland om 10% van de kinderen.
· Kerken helpen iedereen die dat nodig heeft. Kerken helpen vooral op de terreinen van eerste levensbehoeften, sociaal netwerk, maaltijden, kleding, onderdak.
· Diaconieën van de Protestantse Kerk ontvingen bijna 20.000 aanvragen die te maken hebben met het thema ‘armoede’.
· Jaarlijks wordt ruim 10 miljoen euro besteed aan armoedebestrijding in Nederland.
· Het aantal aanvragen bij kerken voor hulp op het gebied van armoedebestrijding stijgt. Dit blijkt uit het tweejaarlijks armoede-onderzoek.
· Er zijn zo’n 75 lokale kerken die regionaal eerste hulp bij financiële problemen verlenen.
· SchuldHulpMaatje is ontstaan vanuit Kerk in Actie en dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in Nederland. Zij vonden elkaar in het gezamenlijke verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen.

Wat doet de Protestantse Kerk aan armoedebestrijding?

Het meeste werk rond armoedebestrijding vanuit de kerk wordt verzet door lokale kerken en diaconale organisaties. Wereldwijd bestrijdt de Protestantse Kerk armoede door – via Kerk in Actie – lokale projecten rond armoedebestrijding financieel te ondersteunen. In kerken wordt regelmatig voor deze projecten gecollecteerd.

Enkele voorbeelden van armoedebestrijding in Nederland:

Actie Vakantietas Actie Vakantietas zorgt ervoor dat de kinderen- die niet op vakantie gaan- een vakantietas vol verrassingen ontvangen. In dit project wordt samengewerkt met de voedselbank.

· Doneren vakantiegeld Lokale kerken roepen mensen op om een deel van hun vakantiegeld te doneren.

· Gratis vakanties Het vakantiebureau biedt jaarlijks gratis vakanties voor mensen die geen vakantie kunnen betalen.

· Inloophuizen voor dak- en thuislozen Bij veel inloophuizen voor dak- en thuislozen zijn lokale kerken betrokken.

· Kerstpakketten voor minima Bijna 900 diaconale organisatie en lokale kerken verspreiden in hun omgeving jaarlijks duizenden kerstpakketten aan mensen die dat kunnen gebruiken.

· Regionale armoedebestrijding in Nederland In regio’s met aantoonbare armoedeproblematiek ontwikkelt de Protestantse Kerk samen met de lokale kerk.

· Schuldhulpmaatje & Voedselbank De Protestantse Kerk en haar gemeenten steunt organisaties als Schuldhulpmaatje en de Voedselbank, bijvoorbeeld door collecte voor deze organisatie te houden, maar ook door heel concreet voedsel in te zamelen voor de voedselbank of zelfs een moestuin te onderhouden ten bate van de voedselbank.

· Politieke lobby Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de orde stellen.

· Samenwerking met andere organisaties Kerk in Actie werkt samen met organisaties als Netwerk Dak, die mensen in armoede aan mensen ‘met invloed’ koppelt. Zij trekken vervolgens twee jaar met elkaar op, zodat de persoon ‘met invloed’ van de ervaringsdeskundige leert wat nodig is. Ook is de Protestantse Kerk betrokken bij Knooppunt “Kerken en Armoede”.

· Materialen en ideeën voor gemeenten De Protestantse Kerk biedt materialen en ideeën aan voor lokale kerken, zodat zij in hun omgeving aan armoedebestrijding kunnen doen. Hier is een speciale themapagina voor.

Voorbeelden van armoedebestrijding Wereldwijd

Kerk in Actie werkt in Afrika aan structurele oorzaken van armoede en (gedwongen) migratie, door zich in te zetten voor het bestrijden van kinderarbeid, en jongeren toegang te geven tot opleiding en werk. In Kenia is project waarin over grenzen van cultuur en religie heen jongeren een beroepsperspectief wordt geboden. De resultaten van dit project kunnen op andere plekken benut worden, want het ontbreken van toekomstkansen voor jongeren is hét grote probleem in veel Afrikaanse landen.

Ook projecten van Kerk in Actie in Oeganda, Moldavië, Oekraïne Ghana, India, Indonesië, Rwanda, Myanmar en Rusland leveren een bijdrage aan armoedebestrijding.

De diaconie in Zuid-Beijerland maakt keer op keer keuzes voor het collecterooster en bij giften, hierbij wordt goed nagedacht over het feit of het geld op de goede plaats terechtkomt. Bij Kerk in Actie kunnen we daarop vertrouwen.

Andere projecten onderzoeken we gedegen voor wat betreft de besteding van het geld.

Namens de diaconie,

Anja Boon.