Uitnodiging!!!!!

Alle gemeenteleden worden uitgenodigd voor de derde gemeentegespreks-avond op 14 juni a.s. om 20.00 uur in de Ark.
In de vorige artikelen over deze avonden, die overigens goed werden bezocht, heeft u kunnen lezen dat er al heel wat voorbereidend werk gedaan is.
Op de vorige gespreksavond werden de stellingen van alle taakgroepen besproken en een volgorde bepaald van wat men de belangrijkste items van de desbetreffende taakgroep vond.
Aan de hand van deze volgorde zijn de taakgroepen nu bezig om voor hun “werkgebied” een stukje te schrijven voor het nieuwe beleidsplan.
Een concept van het volledige beleidsplan zal worden besproken op de gespreksavond van 14 juni.
Een héél belangrijke bijeenkomst dus waar u natuurlijk graag bij wilt zijn!!!!!
Als u helaas deze avond niet aanwezig kan zijn en toch graag het concept beleidsplan wilt inzien, dan is hiervoor de gelegenheid tijdens het inloop-spreekuur van ds. Jils Amesz op dinsdagmorgen 13 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ark.