Tweede gemeente-gespreksavond

Uitnodiging voor alle gemeenteleden

Momenteel denken en spreken de jongeren, twintigers, dertigers, diakenen, kerkrentmeesters, kerkenraadsleden, liturgen, voorgangers en pastorale werkers in eigen kring over het toekomstige beleid van de Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland. Wat kan de kerk de jongeren bieden? Welke diaconale rol kan de kerk in het dorp spelen? Hoe kunnen we het kerkgebouw in het maatschappelijk leven inzetten? Welke weg slaan we in naar de toekomst? Hoe geven we straks de eredienst vorm en inhoud? Hoe creëren we plekken zodat gemeenteleden met elkaar kunnen spreken over geloven? Hoe kan de kerkgemeenschap dicht bij haar leden staan? En welke predikant zoeken we? Het zijn maar enkele vragen waarover hardop wordt nagedacht.

De resultaten van al deze gesprekken zullen als stellingen aan de aanwezigen worden voorgelegd. Na een korte presentatie van de stellingen door de groepen gaan de gemeenteleden met elkaar in debat. De conclusies van de gesprekken vormen de bouwstenen voor het schrijven van een nieuw beleidsplan en de profiel schets van de te beroepen predikant(e). Het wordt een boeiende avond.

Woensdagavond 10 mei inde Ark, aanvang 20.00 uur.

U/Jij komt tot ook!

Jils en Gretha