Terugblik tweede gemeentegesprek

Elke taakgroep, pastoraat, diaconie, taakgroep eredienst, jeugd en jongeren enz. had een lijstje met stellingen ingeleverd. De stellingen geven al een beetje aan waarover binnen de groepen wordt nagedacht.
Aan de hand van deze stellingen werd er in groepjes met elkaar gesproken.
Na elke gespreksronde (over een thema) werd aan de verschillende stellingen een bepaald aantal punten toegekend. Voor de taakgroepen is dit een middel om na te gaan hoe de gemeenteleden denken over hun voorstellen voor een toekomstig beleid. Welke stellingen zij belangrijk vinden en welke niet.
Daarnaast werd er hardop nagedacht over het profiel van de toekomstige predikant(e). Ook hadden de taakgroepen stellingen over het functioneren van een predikant binnen hun opdracht bedacht.
Het was een inspirerende en stimulerende avond. Met alle resultaten gaan de beroepingscommissie en de taakgroepen aan de slag met het opstellen van een profielschets en het beleidsplan.
Als de commissie en de taakgroepen hun huiswerk hebben gemaakt ontvangt u/jij een uitnodiging voor een derde gemeente-gesprek. Tijdens dit gesprek zullen het beleidsplan en de profielschets aan de gemeenschap van de Eendrachtskerk worden aangeboden. Het is dan de bedoeling dat u/jij zich daarover uitspreekt. Vervolgens wordt alles afgerond om het beroepingswerk te starten.

Jils Amesz
Een uitgebreider verslag vindt u in de In Eendracht van juni