Startweekend 24/25 september 2017

Het nieuwe seizoen is ingeluid met hetzelfde thema als vorig jaar: ”Vol kracht vooruit”. Wat wel vermeld moet worden is dat er in dit startweekend “LEF” aan toegevoegd is. En daar hebben we heel wat van meegekregen.
Dat begon op zaterdagmiddag voor de kinderen met het programma “Woordeloos” van het kindertheater Knettergek. In spelvorm en met leuke onzichtbare trucs werd een bijbels verhaal verteld. Alle kleuren in het spel hadden een betekenis. Na afloop kregen de kinderen van elke kleur een kraal mee, zo kunnen zij woordeloos het verhaal onthouden. Met een leuke quiz: natuurlijk “jongens tegen de meiden” werd een zeer geslaagde middag afgesloten.

Zondagmorgen een fijne/goede dienst, Daan en Stefan van der Bie lazen uit de bijbel over Esther en Zacheüs. Muzikale medewerking was er van het vertrouwde orgel bespeeld door Paul Rotscheid, het gemeentekoor Inspiration o.l.v. Fred de Vries (piano) zong o.a. samen met de gemeente: Juicht want Christus is Heer en Marion van Brakel zij zong, begeleid door Dennis Groenenberg (gitaar) Geef mij je angst en Jezus ging Gods weg. Het was heel mooi!!!!! En wat een lef als je gewoon naar de kindernevendienst wilt gaan en de dominee zegt dan dat je zelf op de preekstoel mag staan en je DURFT dat dan!!

 

 

Tijdens het koffiedrinken na de dienst werd er uitgebreid nagepraat.
Daarna hebben we ons nog verder verdiept in het thema “Lef”.
Aan de hand van de gemaakte collages werd uitgelegd waar je zo al lef voor nodig kan hebben. Dat had uiteraard ook zijn vermakelijke kant.
Met elkaar gebruikten we nog een zeer smakelijke maaltijd.
Een mooie start voor het komend seizoen waarin we weer: Vol kracht vooruit gaan, maar met LEF!!!!!! En dat geldt natuurlijk voor IEDEREEN!
Lef komt uit het Jiddisch-Hebreeuws; letterlijk: het hart. Figuurlijk: durf, branie, moed- denk aan “het lef hebben”
Veel verhalen uit de bijbel getuigen van lef, denk aan: Noach, Mozes, Gideon, Johannes de Doper, Paulus.
Nog een nadenkertje: LEVEN IS HET MEERVOUD VAN LEF!