Startpunt : het winkelplein     9.30 uur

Afsluiting : het kerkplein       11.30 uur

Daarna aansluitend koffie en een kleine lunch

Graag aanmelden vóór 14 maart via

kerkinhetdorp.zb@gmail.com

werkgroep KerkinhetDorp ( 06 21892164)