Kind-School-Gezinsdienst

Zondag 1 oktober was de jaarlijkse Kind-School-Gezinsdienst. Het was een vrolijke dienst, waarin dhr. Johan Bos voorging. De muzikale begeleiding verzorgde de AtHome band. En verder was er de medewerking van héél veel kinderen van de Regenboogschool, die dat fantastisch hebben gedaan. Centraal stond het verhaal van de uittocht uit Egypte. De daarbij passende liederen werden uit volle borst gezongen.