Kerkelijk werker gezocht

In de mooie Hoeksche Waard in het dorp Zuid-Beijerland is de protestantse kerk, de Eendrachtskerk, gevestigd. Deze kerk is in het jaar 2004 voortgekomen uit de fusie van de plaatselijke Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. Onze gemeente telt ongeveer 1000 leden, waarvan 148 leden in de doelgroep 80 jaar en ouder zijn. We zijn een actieve gemeente en een groene kerk, voor en door de samenleving in Zuid-Beijerland en omliggende dorpen.

Per 1 mei 2024 zoeken wij een kerkelijk werker

voor de doelgroep 80 jaar en ouder,

voor 14,4 uur per week.

Taken van de kerkelijk werker:

  • vanuit een overtuigend geloof in God de ouderen in ons midden steunen, bemoedigen en troosten,
  • bezoeken van deze doelgroep thuis, in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen,
  • gesprekken voeren over de levensvragen die bij de ouderen leven,
  • het bieden van stervensbegeleiding, verzorgen van uitvaarten en het verlenen van pastorale nazorg,
  • het schrijven van een “in memoriam”,
  • de beschikbare tijd afstemmen op de behoeften aan pastorale zorg op het moment dat het nodig is.

Het profiel van de kerkelijk werker:

  • een groot, liefdevol en pastoraal hart voor de ouderen,
  • een relevante Hbo-opleiding, voorkeur Godsdienst Pastoraal Werk,
  • geregistreerd als kerkelijk werker,
  • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Wij bieden een aanstelling voor 1 jaar aan, met daarna de mogelijkheid tot verlenging of een vaste aanstelling. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao PKN/kerkelijk werker.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Boon, tel. nr. 0186-661271

Sollicitatiebrieven kunt u tot 15 januari 2024 mailen naar: scriba@eendrachtskerk.nl