Gemeenteavond nieuwe dominee

De kerkenraad wil ds. Groenendijk-Meindersma beroepen in de vacature die ontstaan is na het vertrek van ds. J. Versteeg. Daarom wordt er op 21 februari een gemeenteavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kunnen gemeenteleden kennis maken met ds. Groenendijk en zal aan u als gemeente gevraagd worden of u instemt met het uitbrengen van het beroep. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in De Ark. Van harte uitgenodigd.