Derde gemeentegesprek

Op de avond van het derde gemeentegesprek werden het conceptbeleidsplan en de conceptprofielschets besproken.
Het was een boeiende avond – waarop iedereen de gelegenheid kreeg en nam om op de plannen en de schets te reageren – er is weer genoeg huiswerk.
De plannen worden uitgewerkt tot een beleidsplan en de profielschets wordt omgewerkt tot een reële en werkzame schets. Beide stukken zullen in juli aan de kerkenraad worden voorgelegd.
Nadat beide stukken zijn goedgekeurd is het voorwerk klaar en gaat het werk van de beroepingscommissie na de zomervakantie beginnen.