Inloop / koffieochtend

Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met een inloop/koffieochtend. Op dat moment zaten we met elkaar nog midden in de coronapandemie. Vele ouderen zaten sinds het voorjaar veel alleen thuis. En de Ark bood de mogelijkheid om met meer mensen bij elkaar te komen.

Ook de breiclub van het dorp sloot zich aan. Op dat moment kon zij vanwege het gebrek aan ruimte, namelijk niet terecht in de bibliotheek. De benodigde anderhalve meter kon in de bibliotheek niet gehandhaafd worden. De eerste ochtenden in september 2020 werden druk bezocht, er was koffie, thee en er werd volop gehandwerkt en het was heel gezellig. Toen in het najaar de coronabesmettingen weer toenamen, moesten we er helaas mee stoppen.

Vanaf 7 juli jl zijn we met een herstart begonnen Deze keer was de breiclub niet van de partij. Na een aarzelend begin kunnen we ons nu verheugen over een aantal vaste bezoekers. Per ochtend zijn er 2 gastvrouwen/heren aanwezig. Op dit momentzijn er in totaal negen gastvrouwen/heren, die bij toerbeurt van de partij zijn. Het zijn enthousiaste gemeenteleden, onze 4 wijkouderlingen en onze dominee en pastor. Allemaal vinden ze het belangrijk dat de kerk een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en zich ook gezien weten.

Gastvrouw Margriet: Als ik niet in de organisatie zat, zou ik toch elke woensdag komen.

Samenvattend is de bedoeling van deze ochtenden om gezellig samen te zijn.

In de toekomst willen we ook wat spelletjes neerleggen, waaronder een sjoelbak, om zo voor ieder wat wils te bieden.

 

Sinds kort is het tijdens de koffieochtend ook mogelijk om via de Ark, de kerk binnen te gaan. Om daar een moment stil te zijn, te bidden, te mediteren of om heel gewoon een kijkje te nemen

 

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is de Ark open!!

Iedereen is welkom, van jong tot oud, man of vrouw, wonend in Zuid-Beijerland of omstreken.

Ook kunt u, jij opgehaald worden, 1 telefoontje is voldoende(naar Ria de Groot 0633586075)

Wij verheugen ons op uw komst.

 

Het inloopteam,

Antje, Bieneke, Gerrit, Peter, Lia, Jolanda, Anita, Margriet en Ria

 

 

 

‘In Eendracht’

Klik op de onderstaande link voor de volledige versie van het informatieblad ´In Eendracht´.

IE nr 9 september 2021 (1)

Diaconale activiteiten

Het is sinds maart 2020 een uitdaging om diaconaal bezig te zijn. Toch hebben we als plaatselijke diaconie geprobeerd met de maatregelen in ons achterhoofd om diaconie te zijn in de breedste zin van het woord.

Onderstaand kunt u lezen waar we ons als diaconie op het gebied van armoedebestrijding zoal mee bezig houden, vooral op plaatselijk niveau, maar zeker ook wereldwijd.

Vanuit de PKN is volop aandacht voor armoedebestrijding door Kerk in Actie. Regelmatig doen we in Zuid-Beijerland mee aan één van de suggesties die aangedragen wordt door Kerk in Actie. Denk aan de actie Vakantietas (in samenwerking met de Voedselbank), gezinnen met vakantie laten gaan, kerstpakketten voor de sociale minima (in samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard), maar ook letterlijk, in de vorm van fysiek hulp bij het inrichten van een huis of bijdragen in de kosten voor het aanschaffen van een koelkast of wasmachine.

Standpunt Protestantse Kerk Armoede

Ieder mens telt, omdat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Vanuit dat geloof en vertrouwen voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.

Jezus zelf heeft laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Feiten en cijfers armoede

Wereldwijd leven 115 miljoen mensen in extreme armoede
· In Nederland leven iets meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend al ten minste vier jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking).
· Er zijn veel gezinnen die structureel onder de armoedegrens leven: het gaat in Nederland om 10% van de kinderen.
· Kerken helpen iedereen die dat nodig heeft. Kerken helpen vooral op de terreinen van eerste levensbehoeften, sociaal netwerk, maaltijden, kleding, onderdak.
· Diaconieën van de Protestantse Kerk ontvingen bijna 20.000 aanvragen die te maken hebben met het thema ‘armoede’.
· Jaarlijks wordt ruim 10 miljoen euro besteed aan armoedebestrijding in Nederland.
· Het aantal aanvragen bij kerken voor hulp op het gebied van armoedebestrijding stijgt. Dit blijkt uit het tweejaarlijks armoede-onderzoek.
· Er zijn zo’n 75 lokale kerken die regionaal eerste hulp bij financiële problemen verlenen.
· SchuldHulpMaatje is ontstaan vanuit Kerk in Actie en dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in Nederland. Zij vonden elkaar in het gezamenlijke verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen.

Wat doet de Protestantse Kerk aan armoedebestrijding?

Het meeste werk rond armoedebestrijding vanuit de kerk wordt verzet door lokale kerken en diaconale organisaties. Wereldwijd bestrijdt de Protestantse Kerk armoede door – via Kerk in Actie – lokale projecten rond armoedebestrijding financieel te ondersteunen. In kerken wordt regelmatig voor deze projecten gecollecteerd.

Enkele voorbeelden van armoedebestrijding in Nederland:

Actie Vakantietas Actie Vakantietas zorgt ervoor dat de kinderen- die niet op vakantie gaan- een vakantietas vol verrassingen ontvangen. In dit project wordt samengewerkt met de voedselbank.

· Doneren vakantiegeld Lokale kerken roepen mensen op om een deel van hun vakantiegeld te doneren.

· Gratis vakanties Het vakantiebureau biedt jaarlijks gratis vakanties voor mensen die geen vakantie kunnen betalen.

· Inloophuizen voor dak- en thuislozen Bij veel inloophuizen voor dak- en thuislozen zijn lokale kerken betrokken.

· Kerstpakketten voor minima Bijna 900 diaconale organisatie en lokale kerken verspreiden in hun omgeving jaarlijks duizenden kerstpakketten aan mensen die dat kunnen gebruiken.

· Regionale armoedebestrijding in Nederland In regio’s met aantoonbare armoedeproblematiek ontwikkelt de Protestantse Kerk samen met de lokale kerk.

· Schuldhulpmaatje & Voedselbank De Protestantse Kerk en haar gemeenten steunt organisaties als Schuldhulpmaatje en de Voedselbank, bijvoorbeeld door collecte voor deze organisatie te houden, maar ook door heel concreet voedsel in te zamelen voor de voedselbank of zelfs een moestuin te onderhouden ten bate van de voedselbank.

· Politieke lobby Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de orde stellen.

· Samenwerking met andere organisaties Kerk in Actie werkt samen met organisaties als Netwerk Dak, die mensen in armoede aan mensen ‘met invloed’ koppelt. Zij trekken vervolgens twee jaar met elkaar op, zodat de persoon ‘met invloed’ van de ervaringsdeskundige leert wat nodig is. Ook is de Protestantse Kerk betrokken bij Knooppunt “Kerken en Armoede”.

· Materialen en ideeën voor gemeenten De Protestantse Kerk biedt materialen en ideeën aan voor lokale kerken, zodat zij in hun omgeving aan armoedebestrijding kunnen doen. Hier is een speciale themapagina voor.

Voorbeelden van armoedebestrijding Wereldwijd

Kerk in Actie werkt in Afrika aan structurele oorzaken van armoede en (gedwongen) migratie, door zich in te zetten voor het bestrijden van kinderarbeid, en jongeren toegang te geven tot opleiding en werk. In Kenia is project waarin over grenzen van cultuur en religie heen jongeren een beroepsperspectief wordt geboden. De resultaten van dit project kunnen op andere plekken benut worden, want het ontbreken van toekomstkansen voor jongeren is hét grote probleem in veel Afrikaanse landen.

Ook projecten van Kerk in Actie in Oeganda, Moldavië, Oekraïne Ghana, India, Indonesië, Rwanda, Myanmar en Rusland leveren een bijdrage aan armoedebestrijding.

De diaconie in Zuid-Beijerland maakt keer op keer keuzes voor het collecterooster en bij giften, hierbij wordt goed nagedacht over het feit of het geld op de goede plaats terechtkomt. Bij Kerk in Actie kunnen we daarop vertrouwen.

Andere projecten onderzoeken we gedegen voor wat betreft de besteding van het geld.

Namens de diaconie,

Anja Boon.

‘In Eendracht’

Klik op de onderstaande link voor de volledige versie van het informatieblad ´In Eendracht´.

IE nr 7,8 juli-augstus 2021

‘Blokje hout’

Als kerkenraadslid (scriba) ben je regelmatig en veel bezig met de organisatie die de kerk betreffen. Iedereen vindt dit een goede zaak want alles moet doorgaan, vooral niets vergeten. (de vergaderingen, het binnenkomen van de gelden, de bezoeken en vult U zelf maar aan ….) Maar toch …… ik moest toen ik onderstaand stukje las toch denken aan de andere kant van het kerk zijn. En misschien denk je, ik kom even niet meer….

Vergeet de sleur, de routine en wees blij met wat je hebt zonder de “noodzakelijkekerkdingen” te vergeten! En je zult zien dat er veel moois overblijft!

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud. Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.’

‘In Eendracht’

Klik op de onderstaande link voor de volledige versie van het informatieblad ´In Eendracht´.

Link:  IE nr 6 juni 2021

Kerkbezoek ‘beperkt’ weer mogelijk

Kerkbezoek beperkt weer mogelijk 

Sinds zondag 9 mei zijn er weer een beperkt aantal mensen toegestaan om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Wekelijks nodigen we de helft van het alfabet uit.

Uiteraard gebeurd dit alles met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Waar aandacht en liefde is, daar is God!

Waar aandacht en liefde is, daar is God !

Als lid van de participantenraad van Zorgwaard waar we als diaconie van de PKN gemeente te Zuid-Beijerland in participeren kreeg Marja Buth onderstaand epistel toegestuurd van de Directeur Nico de Pijper en zij wil deze bijdrage graag breder delen.

Ten slotte …wil ik graag afsluiten met een persoonlijk woord aan jullie als leden van de participantenraad. Er is op dit moment veel onzeker door corona, er zijn zorgen over de toekomst en veel mensen, waaronder veel jongeren voelen zich eenzaam, zijn zwaarmoedig of zelfs depressief. En als we kijken naar wat corona ons het afgelopen jaar heeft gebracht, dan kunnen we ons daar best iets bij voorstellen. Maar als ik zie hoe individuen, gemeenschappen en kerken zich inzetten om er in deze periode te zijn voor anderen, dan is het goed om ook dat te benoemen. Onze geschiedenis heeft eerder zware tijden gekend en ook toen heeft verbroedering veel gebracht. Niet alles zult u zeggen, dat klopt, maar laten we vooral de zegeningen tellen die het ons heeft opgeleverd.

Deze woorden deden me denken aan het onderstaande wat ik recentelijk las:

Stel u voor een mevrouw van rond de 50 die met een paar kindertjes door het park wandelt.
De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft op een bankje, naast een wat oudere vrouw.
Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt: Mijn leven is routine: s ’ochtends worden de kinderen bij me afgezet, ik maak ontbijt en samen zitten we te smullen. Daarna wassen we af en gaan wandelen in het park. Precies om 12.00 eten we voor de TV rond 5 uur zorg ik dat de tafel gedekt wordt en als dochterlief van haar werk komt gaan we met z’n allen aan tafel. Weer een dag voorbij gegaan.
Mijn leven is echt saai.

De oudere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen.
En u, heeft u ook zo’n routinematig leven? Uw leven kan toch nooit mooi zijn, als u hier zo moederziel alleen in het park zit?

Nou …begon de oudere vrouw: eigenlijk heb ik niets om over te klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me ondanks de problemen van vandaag de dag hier naar het park heeft gereden, zodat ik de kinderen kan zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen kleinkinderen en als ik ze hoor lachen, dan doet dat me veel goed. Later komt een taxi mee ophalen en die brengt me naar het ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben om mee te praten. Aan het eind van de dag komt de taxi me weer ophalen en neemt me mee naar het tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik heb niets om te klagen, ik heb alleen veel om voor te danken, onder andere dat mijn ogen nog steeds al deze mooie dingen kunnen zien.
En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen.
De eerste vrouw dacht nu heel diep na. “dit kan niet waar zijn. “
Ik kan lopen waar ik wil, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen om me heen, een eigen huis en ik zit te klagen.
Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede?

Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je dat zelf?
Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer horen?
Tel je zegeningen en vergeet ze niet . Dank God voor al het goede dat Hij je geeft.
En wees een zegen voor wie er op je pad komt.
Nog even verder met wat Nico ons nog wil meegeven:

Ik weet dat jullie vanuit overtuiging en uit persoonlijke betrokkenheid bij je naasten en bij je eigen kerkgemeenschap iets voor anderen willen betekenen. Daar mogen jullie trots op zijn, net als ik trots ben op mijn organisatie, mijn medewerkers, maar ook op ieder lid van de participantenraad.

Daarom eindig ik met “Ubi caritas et amor, Deus ibi est” (waar aandacht en liefde is, daar is God)!

350 jaar geleden eerste kerkdienst Zuid-Beijerland

350 jaar geleden eerste kerkdienst Zuid-Beijerland

Afgelopen maandag 3 mei was het 350 jaar geleden dat de eerste kerk- en doopdienst in Zuid-Beijerland werd gehouden. Dankzij ontvangen documentatie van de heer A. Butterman zijn wij van dit unieke moment op de hoogte gesteld. Dhr. Butterman heeft jarenlang het archief van onze gemeente bijgehouden en is nog steeds geïnteresseerd in de historie en belangrijke momenten van onze gemeente.

3 mei 1671 was dus de dag waarin onze kerkelijke gemeente voor het eerste bij elkaar kwam in een kerkdienst. Hoe deze dienst heeft plaatsgevonden en waar is onbekend.

Voor een beter begrip hoe lang dat geleden is: dat was “maar” 23 jaar later dan het einde van de 80-jarige oorlog die plaatsvond tussen 1568 en 1648. Iets dat wij allemaal alleen maar kennen uit de geschiedenisboekjes.

Wie deze eerste dienst gehouden heeft, daarover hebben we helaas geen informatie. Het was in ieder geval niet de eerste predikant van onze gemeente. De eerste predikant van onze gemeente, ds. Vosmaer, is “pas” op 9 juli 1673 bevestigd. Wat de historie verder nog vermeld, is dat we in die tijd nog kerkelijk bij de gemeente Oud-Beijerland behoorden.