Uitnodiging

Uitnodiging

Alle gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het eerste “gemeentegesprek” dat zal plaats vinden op 8 maart a.s. om 20.00 uur in de Ark.

Een gemeenteavond kennen we wel, daar wordt over het algemeen geluisterd met de mogelijkheid om vragen te stellen. Een gemeentegesprek, het woord zegt het eigenlijk al, is er om met elkaar in gesprek te gaan.
De avond wordt geleid door ds. Jils Amesz, intussen al aardig bekend bij en met ons als gemeente.
In de In Eendracht van maart schrijft hij:

“Eén van mijn taken is dat ik samen met u aan de slag ga bij het vinden van een geschikte predikant in Zuid-Beijerland. Wie u kiest bepaalt u zelf. Daar bemoei ik mij niet mee. Maar hoe je de geschikte predikant zoekt, daar wil ik u bij helpen.”

En van dat aanbod maken wij allemaal natuurlijk graag gebruik.
Hoe wij deze avond met elkaar in gesprek gaan zult u op de avond zelf vernemen. Maar dat dit op een serieuze, ontspannen manier gaat is zeker.
Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat de meningen over een geschikte predikant kunnen verschillen. Dat mensen het niet altijd met elkaar eens zijn, ook in de kerk, is van alle tijden en alle plaatsen.
Maar dat hoeft een gezamenlijk zoeken niet in de weg te staan!

Punten die deze avond aan de orde komen zijn:

  1. Wat is typerend voor onze kerkgemeenschap?
  2. Welke koers wordt het in de toekomst?
  3. Welke predikant past bij onze koers?
    Er hebben zich intussen 13 mensen aangemeld om zitting te willen nemen in de beroepingscommissie. Op 8 maart is daar nogmaals de gelegenheid voor. Een aanmelding wil niet automatisch zeggen dat u ook een plaats in de commissie zal hebben. De samenstelling en de grootte van de commissie wordt later in maart bepaald.Wij hopen dat u allemaal (ja…..jij ook) de tijd kunt vinden om op deze avond aanwezig te zijn.
    namens de kerkenraad,
    Gretha Werksma