Op zoek naar……..

 

Voor de eerste keer komt de beroepingscommissie op dinsdag 11 april bij elkaar. De commissie bestaat uit negen gemeenteleden. Zij is een mooie mix. Uit de verschillende leeftijdsgroepen binnen de gemeenschap van de Eendrachtskerk zijn de leden afkomstig en zij zijn actief op verschillende terreinen op het “kerkelijk” erf.

Op de agenda van de eerste bijeenkomst staan twee onderwerpen, kennismaking en de beroepingsprocedure. Natuurlijk kennen de leden elkaar. Zij ontmoeten elkaar in het dorp en en in de kerk. Vanaf dinsdag gaan zij samen op pad om een nieuwe predikant(e) voor de gemeenschap te zoeken. En dan is het belangrijk om van elkaar te weten waarom ga jij ook mee op pad? Daarnaast bestaat er een “kerkelijke” reisgids die de commissie moet helpen door het “bureaucratische” landschap de weg te vinden. Je moet wel de regels kennen om een predikant te beroepen.

Tot de grote vakantie zal de commissie zich vooral bezig houden de voorbereiding op het beroepingswerk, voordat zij daadwerkelijk op pad gaat op te horen, te luisteren en te spreken. In deze periode gaan we oefenen in de activiteiten als waar moet je opletten bij het beroepen van een predikant, hoe lees je een sollicitatie-brief, welke vragen stel je aan een kandidaat, hoe luister je naar een preek, waar let je op in een bezochte kerkdienst?

Tegelijkertijd zijn de taakgroepen – diaconie, eredienst, kerkrentmeesters, jeugd & jongeren, vorming & toerusting en pastoraat – en de kerkenraad bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan en een profielschets van de te beroepen predikant(e). Aan de hand van de reacties opgeschreven tijdens het eerste gemeente-gesprek bedenken zij vijf of zes stellingen over hun eigen werkveld in de kerk. In de stellingen verwerken zij niet alleen de uitspraken van het gemeente-gesprek maar ook de gedachten/droombeelden die in de groepen leven of regelmatig – met het oog op de toekomst – worden besproken.

Op het volgende gemeente-gesprek – woensdag 10 mei – zullen alle stellingen worden uitgedeeld en besproken. De stellingen en de reacties daarop vormen samen de basis voor het beleidsplan en profielschets. Na dit gesprek zullen het beleidsplan en de profielschets door de groepen en de raad worden geschreven. Op een later moment zullen beide stukken aan de gemeente worden voorgelegd.

Ook is een kleine afvaardiging uit de kerkenraad in gesprek met de gemeenteleden uit groep “40-min” – tieners, twintigers, dertiger, jonge gezinnen. Langs deze weg willen wij hen nadrukkelijk betrekken bij de toekomst van de kerkgemeenschap. En nodigen wij hen uit hardop mee te denken met het “40-min beleid”.

In een eerdere aanzet voor het schrijven van een beleidsplan vond ik de onderstaande passage,

“De gemeenschap rond de Eendrachtskerk bevindt zich in een overgangstijd. Een generatie van vaste kerkgangers en nauw betrokken leden wordt langzamerhand ouder. Volgende generaties staan anders in de wereld en anders in en tegenover de kerk.“

De Eendrachtskerk staat – als het ware – op een verkeersrotonde en de grote vraag is, welke afslag op weg naar de komende vijf jaar nemen we?

Noteert u alvast 10 mei in uw agenda!
Ds. Jil Amesz