Gemeenteavond 23 mei 2018
De kerkenraad nodigt u/jullie van harte uit om op woensdag 23 mei a.s aanwezig te zijn!
De avond begint om 20.00 uur en de deuren van de Ark staan vanaf 19.30 open.
Er is ruimschoots gelegenheid om kennis te maken met de predikant die door de beroepingscommissie is voorgedragen voor onze gemeente.
U wordt verwacht!!!!! En jij ook!!!!
Gretha Werksma