Diaconiecollecte voor Afrika

 

Beste gemeenteleden

Op Paasmorgen zondag 16 april en zondag 23 april is de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster.
In de In Eendracht is per abuis vermeld dat het doel de Noord Iraakse stad Mosul zou zijn. Dat is niet juist.
De collecte is wel voor het Christelijk Noodhulpcluster waar onderstaande hulporganisaties in onder zijn gebracht.
Het doel is echter deze keer:

De hongersnood in Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië.

Door een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten is er een groot tekort aan voedsel. Veel mensen beschikken niet over drinkwater, oogsten mislukken en vee sterft.
De hongersnood dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen binnen een half jaar als er niets gebeurt.
Om mensen te redden is uw hulp nú nodig!!
U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van onze diaconie: NL21 RABO 036.18.65.937

De diaconie verdubbelt het bedrag van alle (collecte)giften en zorgen er voordat het overgemaakt wordt naar het Noodhulpcluster

Bij voorbaat héél erg bedankt voor uw gift!