Bezoek aan Jimramov

Bezoek aan Jimramov

Op woensdag avond 5 september 2018 vertrekt er weer groep gemeenteleden (29) naar onze partnergemeente in Jimramov (Tsjechië). We gaan met de bus en we vertrekken om 00.15 uur en hopen op donderdag 6 september 2018 omstreeks 16.00 uur in Jimramov aan te komen.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste contacten waren met onze partner gemeente in Jimramov. In de winter van 1991 wilde de Hervormde kerkenraad starten met een partner gemeente. Voorjaar 1992 gingen Piet Zwanenburg en Moni in ’t Veld naar een Oost-Europa dag. Toen is men in contact gekomen met een landelijke werkgroep van Tsjechië. In december 1992 is er een gemeenteavond geweest en heeft men besloten om een partnergemeente te zoeken. De keuze was gevallen op Jimramov mede ook omdat dit een plattelandsgemeente was.

Toen is er een commissie ontstaan en daarin zaten: Kees Langerak, Izak van der Giessen en Moni in ’t Veld. Een korte tijd later werd voorgesteld om dit samen met de Gereformeerde Kerk te gaan doen. Namens die kerk ging Arie van der Stel en Baukje van Leeuwen in de commissie. In maart 1993 is middels een brief het eerste contact met Jimramov gelegd. Het eerste bezoek aan Jimramov was in juli 1993. Toen gingen ds. Rob van Gorkum, Peter Brooshoofd, Izak van der Giessen en Piet en Hilda Zwanenburg met hun eigen auto naar Tsjechië. Het jaar daarop kwamen 12 personen uit Jimramov bij ons op bezoek. Zo is er tot nu toe elk jaar een uitwisseling geweest. Dit 25 jarig jubileum laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Eerst doen we dit tijdens ons bezoek aan Jimramov en later in onze gemeente.

We kijken weer uit naar een fijn samenzijn met onze broeders en zusters in Jimramov. Op maandag 10 september 2018 omstreeks 21.00 uur hopen we dan weer in Zuid-Beijerland terug te zijn.

Namens de commissie partnergemeente , Peter Lankhaar.